Otwarta sesja plenarna

W dniu 12 grudnia 2019 r. w sali wykładowej CAMK PAN przy ul. Bartyckiej 18 miała miejsce otwarta sesja plenarna Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, na której wygłoszono następujące referaty:

  • 11.05-11.25: M. J. Sarna: Ultrafioletowy satelita astronomiczny – UVSat (pobierz);
  • 11.25-11.50: R. Wawrzaszek: Systemy astronomicznego satelity UVSat (pobierz);
  • 11.50-12.15: T. Zawistowski: Platforma satelitarna Hypersat (pobierz).

Krajowy Program Kosmiczny 2019-2021

Realizację kilkudziesięciu projektów wspierających rozwój krajowego sektora kosmicznego w ciągu 3 lat przewiduje projekt Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-2021 (KPK 2019-2021). Zakładany budżet programu wynosi 248,5 mln zł. Dokument, opracowany przez Polską Agencję Kosmiczną (PAK) w bliskiej współpracy z podmiotami naukowymi i przemysłowymi oraz otoczeniem administracyjnym krajowej branży kosmicznej, został pozytywnie zaopiniowany przez Radę PAK. Dokument został przekazany jeszcze w grudniu 2018 r. do Prezesa Rady Ministrów nadzorującego działalność Agencji, celem dalszego procedowania.

Główne cele:

  • Celem opracowania i wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego – dokumentu wykonawczego Polskiej Strategii Kosmicznej - jest zbudowanie systemu optymalnych narzędzi wsparcia finansowego, doradczego i edukacyjnego dla sektora kosmicznego i instytucji realizujących oraz wspierających polską politykę kosmiczną.
  • Działania KPK 2019-2021 zostały ujęte w 8 grup tematycznych: duże projekty, wsparcie sektora downstream, innowacje, otoczenie międzynarodowe, staże i szkolenia, edukacja, promocja oraz pozostałe projekty.
  • Najważniejszą część programu, angażującą 40% jego budżetu, stanowią tzw. projekty duże, których realizacja jest kluczowa dla osiągnięcia pierwszego nadrzędnego celu Polskiej Strategii Kosmicznej – uzyskania przez krajową branżę kosmiczną 3% obrotów europejskiego rynku kosmicznego do 2030 r. Dotyczą one: wsparcia polskiej kosmicznej misji naukowej, rozwoju krajowego systemu świadomości sytuacyjnej w kosmosie, programu projektów zamawianych, rozwoju infrastruktury oraz programu polskich rakiet suborbitalnych.
Więcej informacji: https://polsa.gov.pl/krajowy-program-kosmiczny


Telemost Polska-Kanada i Misja do Kanady

W dniu 13 grudnia 2018 roku odbył się telemost Polska-Kanada dotyczący współpracy firm i istytucji działających w zakresie technologii kosmicznych. Ze strony polskiej obok Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK) w spotkaniu wzięło udział cały szereg instytucji i firm działających w branży kosmicznej m.in.: CBK PAN, Creotech Instruments S.A., Astronika, CAMK PAN. Ze strony kanadyjskiej obok Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej (CSA) wzięło udział cały szereg firm m.in. AreoMontreal, MDA, Space Bridge Inc., Magellan Aerospace, ABB i wiele innych. Rezultatem tego spotkania będzie wizyta delegacji PAK w Toronto i Montrealu. W dniach 15-18 kwietnia 2019 r. PAK we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP (MSZ) oraz Kanadyjską Agencją Kosmiczną (CSA) i Kanadyjskim Departamentem Spraw Międzynarodowych (GAC) organizowana jest misja polskiego sektora kosmicznego do Kanady. Delegacja rozpocznie się w Toronto, gdzie odbędą się spotkania z przedstawicielami kanadyjskich przedsiębiorstw. Najważniejszym wydarzeniem będą targi Aero Mart, które odbędą się w dniach 16-18 kwietnia br. w Montrealu.


Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

W dniu 22 października 2018 r. z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP dr Andrzeja Dudy, przy współpracy Ministertwa Przedsiębiorczości i Innowacji odbyła się wystawa pn. Technologie Przyszłości: przemysł kosmiczny. Wspólnie z Creotech Instruments S.A., CBK PAN i CAMK PAN, przedstwaiono makietę wersji fotometrycznej UVSat, opracowaną dla potrzeb platformy satelitarnej HyperSat, łącznie z opisem całego projektu satelity UVSat oraz platformy Hypersat.