Centrum Astronomiczne
im. Mikołaja Kopernika
Polskiej Akademii Nauk

ul. Bartycka 18,
00-716 Warszawa

Marek J. Sarna

sarna@camk.edu.pl

CAMK PAN

Andrzej Pigulski

pigulski@astro.uni.wroc.pl

UWr IA

Jacek Kosiec

jacek.kosiec@creotech.pl

Creotech Instruments S.A.

Piotr Orleński

porlean@cbk.waw.pl

CBK PAN